Adatkezelési tájékoztató telefonhívások során begyűjtött
e-mail címek kezeléséhez

1. Adatkezelő:

Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.)

Elérhetőségek:
AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. 1399 Budapest, Pf.: 717
Telefonos ügyfélszolgálat:
Telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársai hétfőtől-péntekig 8:00- 16:00 óráig, csütörtökön 8:00-20:00 óráig fogadják hívását a 06-1-477-4890 telefonszámon.
nypugyfel@aegon.hu

2. Adatkezelés célja:

A telefonhívások során kérjük, hogy adja meg, vagy pontosítsa e-mail címét annak érdekében, hogy az adatkezelő az önkéntes nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos tájékoztatókat, illetve az önkénes nyugdíjpénztári termékkel kapcsolatos reklámcélú elektronikus üzeneteket küldjön az Ön által megadott e-mail címre

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

Az adat megadása, és az adatkezeléshez való hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) alapján önkéntes, nem feltétele a nyugdíjpénztári tagságnak.

4. Az érintettek köre:

Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyfelei

5. Kezelt adatok köre:

a. név
b. telefonszám
c. e-mail cím
d. nyugdíjpénztári szerződésszám

6. Adatfeldolgozó:

Az adatkezelő a telefonhívások lebonyolításához igénybe veheti adatfeldolgozóként a DLB média Kft. megbízott Call Center partnerét. Az adatfeldolgozó részére az érintett ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, nyugdíjpénztári szerződésszáma kerül átadásra.

7. Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az érintett ügyfél Aegon önkéntes nyugdíjpénztári tagságának fennállásáig, illetve addig az időpontig tart, amíg a tagság megszűnése esetén azzal kapcsolatban igény érvényesíthető.

8. Az érintett jogai:

Az érintettet pénztártag tájékoztatást kérhet, hogy adatait milyen forrásból szerezték, személyes adatai kezeléséről, annak céljáról, jogalapjáról, módjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, továbbá arról, hogy kik es milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – ingyenes és korlátozásmentes törlését.

Az érintett jogai megsértése esetén a NAIH-hoz és bírósághoz fordulhat. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést jogszabály rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

9. Adatkezelés nyilvántartási száma:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vett adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55861/2012

További tájékoztatásért az Adatkezelési szabályzatot itt találja >>