Alapszabály 2019.06.01.-jétől kezdődő hatállyal módosításra került

Tisztelt Pénztártagunk!

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya a 2019.05.23. napján megtartott küldöttközgyűlésén 2019.06.01.-jétől kezdődő hatállyal módosításra került.
A módosított Alapszabály teljes tartalmát itt találja.

A módosítás lényege:

  1. Módosul a fedezeti és működési tartalékok közötti megosztási arány, mely szerint az adott naptári évben teljesített tagdíj célú befizetések 1.000.001 Ft-ot elérő, illetve azt meghaladó rész teljes összege a fedezeti tartalékban kerül jóváírásra, működési költség levonás nélkül. (XI. rész 8.4. pont)
  2. A Magyar Nemzeti Bank felhívására módosulnak az alábbi pontok: III. rész 1.2., IX. rész 1.6., X. rész 5.2.
  3. Az ismételten benyújtott, alaptalan panasz esetére irányadó tájékoztatási kötelezettség pontosításra kerül (XII./B rész 1. pont)
  4. A Pénztár internetes honlapján keresztül kezdeményezett bankkártyás fizetés szabályai módosulnak (VI. rész 3.1. pont)
  5. Kiegészítésre kerül az Alapszabály a postai küldemények kiküldési rendjével, mely eljárás az adatvédelmi szempontok figyelembevételével került meghatározásra. (XIV. rész 1.3. pont)
  6. A pénztári gyakorlatnak megfelelő további pontosítások, kiegészítések kerülne átvezetésre az Alapszabályban.