Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár alapszabálya a 2020.12.03. napján megtartott küldöttközgyűlésén 2020.12.05-től kezdődő hatállyal módosításra került. A módosított alapszabály teljes tartalmát itt >> találja.

A módosítások lényege:

  • V./2.5.: Kiemelésre kerül, hogy a nyugdíjpénztár az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást negyedéves időközönként, a tárgynegyedévet követő hónap végéig hajtja végre, az Öpt. 14. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével.
  • VI./2.4.: A pénztár az adott évre vonatkozó index mértékéről, illetve az indexszel megnövelt tagdíjról évente csak akkor küld majd tájékoztató levelet, ha változás van, vagyis ha módosul a tagdíj.
  • X./15.: Az ügyvezető beszámolási kötelezettsége gyakorisága módosul, hogy határidőben teljesíthető legyen: az ügyvezető nem háromhavonta, hanem naptári negyedévente legalább egyszer köteles beszámolni az átruházott hatáskörében elvégzett feladatokról.
  • XI. rész: A gyakorlathoz igazítottuk a fejezetet. Továbbá a 8.4.2. (Működés tartalék), 8.4.3 (Likviditási tartalék) pontokat az MNB megállapításai miatt módosítjuk.
  • XIV./2.: A módosítások oka, hogy megújul a munkáltatói online ügyfélszolgálat és a munkáltatók részére is biztosítunk e-postát.