Ki mehet nyugdíjba 2019-ben

Nézzük meg, hogy 2019-ben ki vonulhat nyugdíjba a törvény alapján.

2019-ben a nyugdíjkorhatár alapján, a születési évüknek megfelelően öregségi nyugdíjra kizárólag az 1955. előtt született személyek, valamint az 1955. évben született személyek a 64. életévük betöltése napjától szerezhetnek jogosultságot.

Természetesen az a szabály nem változott, hogy öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatár betöltése mellett legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az, aki nem rendelkezik 20 év szolgálati idővel, de rendelkezik legalább 15 évvel, annak öregségi résznyugdíjat lehet megállapítani.

Akinek résznyugdíjat állapítottak meg, az a megállapítást követő 15 napon belül megállapodást köthet a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél az öregségi teljes nyugdíjhoz – 20 évhez – hiányzó szolgálati idő megvásárlására.

Jó hír, hogy a nőknél – nyugdíjkorhatárra tekintett nélkül – továbbra is nyitott a lehetőség a nyugdíjba vonulásra, amennyiben rendelkeznek 40 évi jogosultsági idővel.
Fontos megjegyezni, hogy a nyugdíj megállapítása nem automatikus, azt az érintettnek kell kezdeményeznie. Ezt jobb minél előbb megtenni, hiszen a nyugellátás megállapítására irányuló igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni.