Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos alapszabály alapján
2021. május 21. (péntek) 10:00 órára összehívta a Küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén – a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó – megismételt Küldöttközgyűlés időpontja 2021.05.21. (péntek) 10:30 óra.

A közgyűlés elektronikusan kerül megtartásra a meghívóban küldött link (Skype) szerinti elérhetőség biztosításával.

A napirendi pontok:

  1. Új természetes személy könyvvizsgáló megválasztása
  2. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről, jelenlegi gyakorlatáról és várható stratégiájáról
  3. A Pénztár 2020. évi éves beszámolójának, ezen belül
  4. Alapszabály módosítása
  5. Egyebek

Budapest, 2021. május 6.
Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

 

Küldöttközgyűlés hirdetmény