Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos Alapszabály alapján
2021. szeptember 10. (péntek) 10:00 órára összehívta a Küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén – a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó – megismételt Küldöttközgyűlés időpontja 2021.09.10. (péntek) 10:30 óra.

A közgyűlés elektronikusan kerül megtartásra a meghívóban küldött link (Webex) szerinti elérhetőség biztosításával.

A napirendi pontok:

  1. A Pénztár igazgatótanácsa egy új tagjának megválasztása
  2. A Pénztár ellenőrző bizottsága egy új tagjának megválasztása
  3. Alapszabály módosítása
  4. Egyebek

Budapest, 2021. augusztus 25.
Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Küldöttközgyűlés hirdetmény