Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos alapszabály alapján
2022. augusztus 3. (szerda) 11:00 órára összehívta a Küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén – a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó – megismételt Küldöttközgyűlés időpontja 2022.08.03. (szerda) 11:30 óra.

A közgyűlés személyesen kerül megtartásra a Társaság székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.).

A napirendi pontok:

  1. A Nyugdíjpénztár teljes nevének, rövidített nevének és ezek angol nyelvű elnevezésének módosítása
  2. Az Alapszabály módosítása
  3. A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása
  4. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról
  5. A Nyugdíjpénztár névváltozásának átvezetése a nyugdíjpénztári szabályzatokban és eljárásrendekben, egyéb dokumentumokban
  6. Egyebek

Budapest, 2022. július 14.
Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Hirdetmény