Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos alapszabály alapján
2022. május 26. (csütörtök) 10:00 órára összehívta a Küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén – a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó – megismételt Küldöttközgyűlés időpontja 2022.05.26. (csütörtök) 10:30 óra.

A közgyűlés személyesen kerül megtartásra a Társaság székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.).

A napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről és várható stratégiájáról – szóbeli előterjesztés
 2. Tájékoztatás a Befektetési politika módosításáról
 3. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának, ezen belül
  1. A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
  2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
  3. Az aktuáriusi értékelés elfogadása
  4. Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett saját és ügyvezetőre delegált feladatokról
  5. Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
 4. Alapszabály módosítása
 5. A Pénztár igazgatótanácsa tagjainak megválasztása
 6. Az igazgatótanács elnökének megválasztása
 7. A Pénztár ellenőrző bizottsága tagjainak megválasztása
 8. Az ellenőrző bizottság elnökének megválasztása
 9. Egyebek

Budapest, 2022. május 06.
Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Hirdetmény