Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos alapszabály alapján
2022. május 26. (csütörtök) 10:00 órára összehívta a Küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén – a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó – megismételt Küldöttközgyűlés időpontja 2022.05.26. (csütörtök) 10:30 óra.

A közgyűlés személyesen kerül megtartásra a Társaság székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.).

A napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről és várható stratégiájáról – szóbeli előterjesztés
  2. Tájékoztatás a Befektetési politika módosításáról
  3. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának, ezen belül
    1. A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
    2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
    3. Az aktuáriusi értékelés elfogadása
    4. Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett saját és ügyvezetőre delegált feladatokról
    5. Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
  4. Alapszabály módosítása
  5. A Pénztár igazgatótanácsa tagjainak megválasztása
  6. Az igazgatótanács elnökének megválasztása
  7. A Pénztár ellenőrző bizottsága tagjainak megválasztása
  8. Az ellenőrző bizottság elnökének megválasztása
  9. Egyebek

Budapest, 2022. május 06.
Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Hirdetmény