Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos alapszabály alapján 2023. május 23. (kedd) 14:00 órára összehívta a Küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén – a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó – megismételt Küldöttközgyűlés időpontja 2023.05.23. (kedd) 14:30 óra.

A küldöttközgyűlés személyesen kerül megtartásra a Nyugdíjpénztár székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.).

A napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről, jelenlegi gyakorlatáról és várható stratégiájáról
 2. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításairól
 3. A Pénztár 2022. évi éves beszámolójának, ezen belül
  1. A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
  2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
  3. Az aktuáriusi értékelés elfogadása
  4. Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett saját és ügyvezetőre delegált feladatokról
  5. Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
 4. Alapszabály módosítása – módosítási igény esetén (Jelen hirdetmény közzétételéig nem érkezett módosítási javaslat)
 5. Egyebek

Budapest, 2023. május 04.

Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Hirdetmény