Küldöttközgyűlési meghívó

2020.05.28.

Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos alapszabály alapján
2020. május 28. 10:00 órára összehívta a Küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén – a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó – megismételt Küldöttközgyűlés időpontja 2020.05.28. (csütörtök) 10:30 óra.

A közgyűlés elektronikusan kerül megtartásra a meghívóban küldött link (Skype) szerinti elérhetőség biztosításával.

A napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről és jelenlegi gyakorlatáról
 2. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról
 3. A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása
 4. A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának, ezen belül
  • A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
  • A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
  • Az aktuáriusi értékelés elfogadása
  • Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
  • Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
 5. Éves beszámoló az igazgatótanács által az ügyvezetőre átruházott hatáskörben elvégzett feladatokról (munkáltatói és támogatói megállapodások megkötése) – 2019. év
 6. Az Alapszabály módosítása

Budapest, 2020. május 12.
Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa