A pénztártag elhalálozása esetén az örökösök hogyan juthatnak a nyugdíjpénztárban felhalmozott összeghez?

A pénztártag halálát a Pénztár részére be kell jelenteni a Haláleset bejelentő nyomtatványon, melyet itt talál >>. A halál tényét halotti anyakönyvi kivonattal, vagy jogerős hagyatékátadó végzés, illetve öröklési bizonyítvány másolatával kell igazolni.

Kedvezményezett jelölése hiányában a jogerős hagyatékátadó végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány másolatának csatolása – az egyéni számlára jogosultak személyének megállapításához – feltétlenül szükséges. A jogosultak (örökösök/kedvezményezettek) személyének megállapítását követően a Pénztár a haláleseti szolgáltatásról szóló tájékoztató levelet küld az érintettnek, mely tartalmazza a kifizetés teljesítéséhez szükséges feltételeket.
Haláleseti ügyintézéssel kapcsolatos további információkat az itt elérhető >>  dokumentum 3. pontjában találhat.