Milyen adóvonzata illetve egyéb költsége van a 10 év utáni önkéntes nyugdíjpénztári kifizetésnek, ha az nem nyugdíjszolgáltatás?

Adózás: A várakozási idő (10 év) lejáratát követően teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetések esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) hatályos rendelkezései szerint a hozam adómentes bevétel, a hozamon felül kifizetett rész (tőke) egyéb jövedelemnek minősül, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen kifizetéseknek csak meghatározott részét kell az egyéb jövedelem számításnál adóztatandó jövedelemként figyelembe venni:

 

Egyéb jövedelemnek minősülő, adóköteles kifizetés összegének meghatározása:

 

 1. A 2007.12.31-ig jóváírt összegek tekintetében a kötelező várakozási időszak leteltének évében, és az azt követő évben a kifizetett összeg 100%-át kell jövedelemnek tekinteni. Az ezt követő években kifizetett szolgáltatás tekintetében az adóköteles kifizetés összegét a következők szerint kell megállapítani: A várakozási idő leteltét követő
  • 2. évben a kifizetett összeg 90%-át,
  • 3. évben a kifizetett összeg 80%-át,
  • 4. évben a kifizetett összeg 70%-át,
  • 5. évben a kifizetett összeg 60%-át,
  • 6. évben a kifizetett összeg 50%-át,
  • 7. évben a kifizetett összeg 40%-át,
  • 8. évben a kifizetett összeg 30%-át,
  • 9. évben a kifizetett összeg 20%-át,
  • 10. évben a kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni. A várakozási idő leteltét követő 11. és az azt követő években pedig a kifizetett összeget már nem kell jövedelemként figyelembe venni.
 2. A tagi számlára 2007.12.31-ét követően jóváírt tételek esetén a jóváírt tétel jóváírásának évétől számított
  • 10. év letelte évében és az azt követő 1. évben kifizetett összeg 100%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 2. évben kifizetett összeg 90%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 3. évben kifizetett összeg 80%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 4. évben kifizetett összeg 70%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 5. évben kifizetett összeg 60%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 6. évben kifizetett összeg 50%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 7. évben kifizetett összeg 40%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 8. évben kifizetett összeg 30%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 9. évben kifizetett összeg 20%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 10. évben kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni, a 10. év letelte évét követő 11. évben, és az azt követő években kifizetett összeget pedig már nem kell jövedelemként figyelembe venni.
 3. Fentiek szerint megállapított adóköteles tőkerész 84%-a minősül adóköteles egyéb jövedelemnek, vagyis adóalapnak (szja tv. 47.§ (5)).:
  • a  2018. évben kifizetett adóköteles szolgáltatások esetén az adóalap 15%-a személyi jövedelemadó-előlegként kerül levonásra
  • 19,5%-os egészségügyi-hozzájárulást köteles fizetni a Pénztártag a kifizetett adóköteles összeg után. Az eho adóalapja az adóköteles tőkerész 84%-a Az eho befizetést az adóévről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell dokumentálni és a személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig kell bevallani és megfizetni. (Szja-törvény 29.§, Eho-tv 3.§ (1) a) pont, .11.§.(8) (11) bekezdés).

 

Részkifizetés esetén a Pénztár kifizetésenként 3000 Ft ügykezelési költséget, valamint a kifizetés tényleges költségét (postai kifizetés, vagy a banki átutalás díját) vonja le. Kifizetési határidő: Amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum a Pénztár rendelkezésre áll, az utolsó dokumentum beérkezésétől kezdődik a kifizetés teljesítésére nyitva álló határidő, az alábbiak szerint:
A kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapig teljesíti a Pénztár. A fordulónap számítása: Amennyiben az igénylő fordulónapot nem jelölt meg, vagy a megjelölt fordulónap és az utolsó szükséges irat beérkezése között kevesebb, vagy egyenlő mint 10 munkanap van, úgy a fordulónap a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges utolsó irat beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben az igénylő a fordulónapot megjelölte, és az utolsó szükséges irat beérkezése és a megjelölt fordulónap között több mint 10 munkanap van, akkor a fordulónap az igénylő által megjelölt nap.

A kifizetést követően a Pénztár a kifizetés adatairól szóló elszámolási igazolást és adóigazolást küld a Pénztártag részére, melynek alapján a Pénztártag további kötelezettségeit teljesítheti.

FONTOS! Az Szja. törvény 44/A § (6) bekezdés értelmében adó-visszatérítésre nem jogosult az, aki, az adó-visszatérítésre vonatkozó nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja.. Ez alól kivételt képeznek azon magánszemélyek akik nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt már nem tagjai a Pénztárnak, ezért ők jogosultak az adó-visszatérítésre a tagsági jogviszony megszüntetése esetén is (Szja. törvény 44/A § (5)).