Milyen adóvonzata illetve egyéb költsége van a 10 év utáni önkéntes nyugdíjpénztári kifizetésnek, ha az nem nyugdíjszolgáltatás?

Adózás: A várakozási idő (10 év) lejáratát követően teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetések esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) hatályos rendelkezései szerint a hozam adómentes bevétel, a hozamon felül kifizetett rész (tőke) egyéb jövedelemnek minősül, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen kifizetéseknek csak meghatározott részét kell az egyéb jövedelem számításnál adóztatandó jövedelemként figyelembe venni:

Egyéb jövedelemnek minősülő, adóköteles kifizetés összegének meghatározása:

 1. A 2007.12.31-ig jóváírt összegek tekintetében a kötelező várakozási időszak leteltének évében, és az azt követő évben a kifizetett összeg 100%-át kell jövedelemnek tekinteni. Az ezt követő években kifizetett szolgáltatás tekintetében az adóköteles kifizetés összegét a következők szerint kell megállapítani: A várakozási idő leteltét követő
  • 2. évben a kifizetett összeg 90%-át,
  • 3. évben a kifizetett összeg 80%-át,
  • 4. évben a kifizetett összeg 70%-át,
  • 5. évben a kifizetett összeg 60%-át,
  • 6. évben a kifizetett összeg 50%-át,
  • 7. évben a kifizetett összeg 40%-át,
  • 8. évben a kifizetett összeg 30%-át,
  • 9. évben a kifizetett összeg 20%-át,
  • 10. évben a kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni. A várakozási idő leteltét követő 11. és az azt követő években pedig a kifizetett összeget már nem kell jövedelemként figyelembe venni.
 2. A tagi számlára 2007.12.31-ét követően jóváírt tételek esetén a jóváírt tétel jóváírásának évétől számított
  • 10. év letelte évében és az azt követő 1. évben kifizetett összeg 100%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 2. évben kifizetett összeg 90%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 3. évben kifizetett összeg 80%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 4. évben kifizetett összeg 70%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 5. évben kifizetett összeg 60%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 6. évben kifizetett összeg 50%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 7. évben kifizetett összeg 40%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 8. évben kifizetett összeg 30%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 9. évben kifizetett összeg 20%-át,
  • a 10. év letelte évét követő 10. évben kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni, a 10. év letelte évét követő 11. évben, és az azt követő években kifizetett összeget pedig már nem kell jövedelemként figyelembe venni.
 3. Fentiek szerint megállapított adóköteles jövedelemnek, vagyis adóalapnak (szja tv. 47.§ (5)) minősül:
  • 2019.07.01-től 2020.06.30-ig: az adóköteles tőkerész 85%-a,
  • 2020.07.01-től  az adóköteles tőkerész 87%-a
 • a 2020. évben kifizetett adóköteles szolgáltatások esetén az adóalap 15%-a személyi jövedelemadó-előlegként kerül levonásra.
 • Szociális hozzájárulási adót köteles fizetni a Pénztártag a kifizetett adóköteles összeg után. A szociális hozzájárulás mértéke:
  • 2019.07.01-től 2020.06.30-ig 17,5%
  • 2020.07.01-től: 15,5%
 •  2020.07.01-től a  szociális hozzájárulási adó alapja az adóköteles tőkerész 87%-a. A szociális hozzájárulási adó befizetését az adóévről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell dokumentálni és a személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig kell bevallani és megfizetni. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény: 29.§; A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény: 3. § (3), 18.§ (4) a) pont, 27. §).

Részkifizetés esetén a Pénztár kifizetésenként 3000 Ft ügykezelési költséget, valamint a kifizetés tényleges költségét (postai kifizetés, vagy a banki átutalás díját) vonja le. Kifizetési határidő:Amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum a Pénztár rendelkezésére áll, az utolsó dokumentum beérkezésétől kezdődik a kifizetés teljesítésére nyitva álló határidő, az alábbiak szerint:
A kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapig teljesíti a Pénztár. A fordulónap számítása: Amennyiben az igénylő fordulónapot nem jelölt meg, vagy a megjelölt fordulónap és az utolsó szükséges irat beérkezése között kevesebb, vagy egyenlő mint 10 munkanap van, úgy a fordulónap a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges utolsó irat beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben az igénylő a fordulónapot megjelölte, és az utolsó szükséges irat beérkezése és a megjelölt fordulónap között több mint 10 munkanap van, akkor a fordulónap az igénylő által megjelölt nap.

A kifizetést követően a Pénztár a kifizetés adatairól szóló elszámolási igazolást és adóigazolást küld a Pénztártag részére, melynek alapján a Pénztártag további kötelezettségeit teljesítheti.

FONTOS! Az Szja. törvény 44/A § (6) bekezdés értelmében adó-visszatérítésre nem jogosult az, aki, az adó-visszatérítésre vonatkozó nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja.. Ez alól kivételt képeznek azon magánszemélyek akik nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt már nem tagjai a Pénztárnak, ezért ők jogosultak az adó-visszatérítésre a tagsági jogviszony megszüntetése esetén is (Szja. törvény 44/A § (5)).