Nem tudom fizetni az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjamat, mik ennek a következményei?

Fontos, hogy mindig a választott gyakoriságnak megfelelően (ha más gyakoriságot nem adott meg akkor havonta) fizesse be a vállalt tagdíjat, de legalább az Alapszabályban rögzített egységes tagdíjnak megfelelő összeget (jelenleg havi 6000 Ft). A tagdíjjal nem rendezett időszakra vonatkozóan a minimum tagdíj – vagy a minimumtagdíjnál kisebb befizetés esetén a befizetett díj és a minimumtagdíj közötti különbözet – működési alapra eső összegét negyedévente levonjuk az egyéni számlán jóváírt hozamból. A tagdíjfizetéssel nem rendezett időszak a várakozási időbe beleszámít. A nemfizető tagok tagsági jogviszonya a várakozási idő leteltével megszüntethető. A rendszeres tagdíjfizetés azért fontos, mert befizetéseivel a jövőbeni nyugdíjszolgáltatását növeli. Amennyiben a befizetés nem rendszeres, úgy nyugdíjszolgáltatása nem éri el a megfelelő szintet és nem jelent majd komoly segítséget Önnek nyugdíjas éveiben.