Önkéntes nyugdíjpénztári információ vállalatoknak

Miért előnyös az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárt választani?

Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár közel 180 ezer tagjával és 145 milliárd forintos vagyonával hazánk  harmadik legnagyobb pénztára. Adminisztrációs szolgáltatójának szakmai és pénzügyi hátterében a világ egyik legnagyobb élet- és nyugdíjbiztosítója, az Aegon cégcsoport áll.

 

 • Biztonságos: az Aegon cégcsoport pénzügyi háttérével.
 • Jövedelmező: az elismert befektetési szakértelemnek köszönhetően.
 • Kényelmes: az egyszerű ügyintézés miatt.

Szeretné hosszú távra elkötelezni munkatársait?

Válassza az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást, hiszen:

 • Költségként elszámolható.
 • Táplálja a munkatársak elkötelezettségét, és hosszú távon erősíti kötődésüket a vállalathoz.
 • Támogatja a munkavállalók öngondoskodását, a nyugdíjcélú megtakarítások iránti szükségletet.
 • A vállalati image erősítésére is kiváló eszköz, mert megteremti a gondoskodó, törődő vállalat képét.

Szeretné, hogy vállalati tanácsadónk felhívja?

Név *
Telefonszám *
E-mail cím *
Vállalat neve *
Adószám v. cégjegyzékszám *
Cím *
Szerződés tárgya *
Egyéni kérés
Van-e jelenleg új belépőjük? *


Miért előnyös az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás (tagdíjátvállalás)?

 • A munkavállaló szempontjából míg a bér és bérjellegű juttatások adó- és járulékterhe 33,5%, addig az önkéntes nyugdíjpénztári vállalati hozzájárulás nem adóköteles bevétel, sőt kamatadómentes megtakarítás.
 • Az önkéntes pénztári tagdíjátvállalás összegét és az adóterheit a munkáltató költségként elszámolhatja és ez a költség a vállalat társasági adó alapjában elismert.
 • A munkavállalók egyéni tagdíjbefizetéssel kiegészíthetik, amely után 20%-os adó-visszatérítést is igényelhetnek évente maximum 150 000 forint erejéig, amennyiben az adóévben önkéntes egészségpénztári, önsegélyező pénztári befizetései után adó-visszatérítésről nem nyilatkoztak. Ha a magánszemélyek az önkéntes pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkeznek az adó-visszatérítésről, akkor az adóhatóság által átutalt összeg együttesen nem haladhatja meg a 280 000 Ft-ot.

 

További információ a vállalati tájékoztató anyagunkban található.

 

Miért kedvező az önkéntes nyugdíjpénztári adomány nyújtása a kiemelt dolgozói körnek?

 • A kiválasztott munkavállalói körnek nyújtott adomány segíti a kulcsemberek megtartását.
 • Optimalizált juttatási csomag kialakítását teszi lehetővé: nincs adófizetési kötelezettsége a vállalatnak.
 • Költségként elszámolható: csökkenti az adózás előtti eredményt.

 

Az adomány, amit az önkéntes pénztári törvény támogatásnak nevez, költségkímélő módja annak, hogy a vállalat béren kívüli juttatásban részesítse a számára fontos, értékes munkatársakat. Az adomány a pénztártagság egészének, vagy az alapszabályban meghatározott tagsági körnek nyújtható. Az adomány a kulcsemberek motivációjának, megtartásának, a dolgozók elégedettségének, elkötelezettségük növelésének egyik hatékony eszköze lehet.

Adományt lehet nyújtani eseti jelleggel, vagy rendszeresen is. Amennyiben a munkáltató egyszeri alkalommal szeretné külön juttatásban részesíteni dolgozóit, akkor eseti támogatást választhat, ha folyamatosan szeretné a juttatást nyújtani, akkor rendszeres – akár havi – támogatásra is lehetősége van.

 

Kevesebb költséggel jár, mint a bérjellegű juttatások

Az alábbi táblázatból látható, hogy ha a vállalat 100 Ft-ot munkabérként fizet ki a dolgozónak, akkor a vállalatot terhelő összes ráfordítás 121 Ft, miközben ugyanez adományként csak 100 Ft-jába kerül a vállalatnak.

 

 Bér vagy bérjellegű juttatásMunkáltató hozzájárulásAdomány
Összes vállalati ráfordítás
121% 140,71% 100%
Vállalatot terhelő adó 21%40,71%0%
Juttatás összege 100%100% 100%
Dolgozót terhelő adók 33,5% 0% 28,98%
Adó-visszatérítés0% 0% 20%
A juttatás nettó értéke a munkavállalónál66,50% 100% 91,02%

* Maximum évente 150 000 Ft.
** A munkavállalók részére járó kifizetés nettó értékének meghatározásakor nem kalkuláltunk a pénztár által a befizetésekből levont költségekkel. Munkáltatói hozzájárulás esetén ez a pénztár mindenkor hatályos Alapszabályában meghatározott, a nyugdíjpénztár működési alapját megillető sávos költséglevonás szerinti hányad, az adomány esetén a költséglevonás pedig a pénztár és a támogató között létrejött támogatói szerződésben foglaltak szerint történik.

 

Hogyan adózik az adomány a munkavállalói oldalon?

 • A dolgozó egyéni számláján adományként jóváírt összeg adóköteles egyéb jövedelemnek minősül, ezért a magánszemélynek ezután az összeg után 15% SZJA-t és 19,5% EHO-t kell fizetnie. Az adó alapjának meghatározásakor a tag számlájára jóváírt összeg 84%-át kell figyelembe venni. Így a tényleges adóteher az adományként jóváírt összeg után összesen 28,98% (12,6% SZJA és 16,38% EHO).
 • A munkavállaló a jóváírt adomány és a saját egyéni befizetései után 20% adó-visszatérítést is érvényesíthet megfizetett összevont  adóalapjának személyijövedelemadójából, de legfeljebb évi 150 000 forintot – amennyiben az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári befizetései után nem nyilatkozott adó-visszatérítésről - egyéni számlájára utaltathat a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felé tett nyilatkozatával.(A magánszemély rendelkezése alapján, de legfeljebb az összevont adóalapját terhelő fizetendő adójának adókedvezmények levonása után fennmaradó összeg erejéig történhet jóváírás. Ha a magánszemély az önkéntes pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik az adó-visszatérítésről, akkor az adóhatóság által átutalt összeg együttesen nem haladhatja meg a 280 000 Ft-ot. A kedvezménynek nincs jövedelemnagyságtól függő korlátja! A maximális adó-visszatérítés igényléséhez 750 000 Ft kedvezményre jogosító tagi befizetés, illetve jóváírt támogatói adomány szükséges a fentiek szerint.)

 

Részletesebb információ az adományról szóló tájékoztatónkban található.

 

Ha többet szeretne tudni az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásról, működési költségeinkről, befektetési politikánkról vagy az egyszerű online számlakezelési lehetőségről, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

 

Az anyag tájékoztató jellegű, a részletes szabályozást a mindenkor hatályos jogszabályokban és a Pénztár Alapszabályában találja.

 

Az adó-visszatérítésről

Egyéni befizetései (illetve a vállalati adomány) után 20%-os adó-visszatérítést igényelhet a pénztártag, de csak az adott évben megfizetett összevont adóalapjának személyi jövedelemadója erejéig, és legfeljebb évi 150 000 forintig. Más megtakarításai után is járhat adó-visszatérítés, ebben az esetben a következő szabályokra kell figyelni:

 

 • Önkéntes kölcsönös nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztári befizetések után összesen évente legfeljebb 150 000 forint lehet az adó-visszatérítés összege.
 • Önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések után összesen évente legfeljebb 280 000 forint lehet az adó-visszatérítés összege.

 

A kedvezménynek nincs jövedelemnagyságtól függő korlátja! A maximális adó-visszatérítés igényléséhez 750 000 Ft kedvezményre jogosító tagi befizetés, illetve jóváírt támogatói adomány szükséges a fentiek szerint.